14-Reflexe pořadů 2021-2023

Členská základna Klubu rozhlasové analytické publicistiky je skupina věrných posluchaček a posluchačů Českého rozhlasu Plus. Cílem tohoto kolektivního díla je poděkovat vám, tvůrčím pracovníkům stanice, za přípravu a vysílání kvalitních pořadů, které tak rádi a s chutí pravidelně posloucháme. Všudypřítomný koronavir velmi omezil naše osobní setkávání se a tím i dokončení této skromné posluchačské reflexe. Věříme, že se opět sejdeme nejen my věrní a pečliví posluchači sami se sebou, ale především s vámi, kteří pro nás připravujete pořady Českého rozhlasu Plus. 

Tentokrát jsme přistoupili k tvorbě reflexí opět jinak. Jednotliví členové jádra si vybrali podle své libosti poslouchaný pořad a ten osobitě bez jednotné šablony reflektují, většinou obecně, a k tomu se zároveň vyjadřují k některému konkrétnímu dílu nebo dílům pořadu. Jde o pořady vysílané především na stanici Český rozhlas Plus. V některých případech hodnotí - každý po svém a svým úhlem pohledu - stejný pořad dva členové klubu. Výsledkem je tak pestrá paleta několika názorových textů, které mohou - jak věříme - být vítaným podkladem k vzájemnému dialogu mezi členy klubu a rozhlasovými tvůrci.

Ačkoliv od napsání všech textů v této reflexi uplynulo již několik měsíců, náš pohled se nezměnil. Věříme, že přijmete tyto řádky jako přátelské „děkujeme“ od věrných posluchačů. 

Pokud jsme připojili i některá kritická slova, děláme to proto, aby naše Pluska byla ještě lepší.


KRAP-Reflexe-CRo-zari2023.pdf