11-Reflexe pořadů 2018-2019

Jak byly vybírány pořady?

Rádi bychom zdůraznili, že jde o namátkový výběr pořadů napříč stanicemi ČRo. Leckteré předchozí reflexe hodnotily někdy větší, jindy menší množství pořadů. Někdy byly vypracovávány jako společný text s mnoha autory, jindy byla hodnocení jednotlivých pořadů ryze autorská, co pořad, to názor jednoho z členů Klubu.

Před setkáním členů Klubu s autory hodnocených pořadů tito autoři vždy v předstihu obdrželi výsledný hodnotící text a zaznívala k němu vzájemná dialogická rozprava.

Tentokrát se tvůrci reflexe rozhodli jinak. Každý člen tzv. „jádra“ Klubu si vybral přibližně dva jemu blízké a poslouchané pořady. Hodnocení jednotlivých pořadů má tedy několik vrstev:

1/ samotný hodnotící text, ryze autorský, s jediným autorem, kterým je člen „jádra“ Klubu,

2/ závěrem hodnotící části je stručný sumarizační výčet kladů a záporů hodnoceného pořadu,

3/ pod hodnocením každého pořadu je potom i několik názorů konkrétních členů „jádra“ Klubu nebo přímo členů nebo sympatizantů Klubu, kteří měli zájem podílet se vlastním názorem na hodnocení konkrétních pořadů. Tyto názory jsou šíří zcela různorodé a k tomu jsou někdy i v opozici s názorem autora hodnocení pořadu. Právě tato třetí část dokresluje pestrou názorovou pluralitu v Klubu.

V jednom případě jsme hodnotili pořad, který během dlouhého hodnotícího období zanikl (Alter eko).

Změnou je i to, že na klubovém setkání v Galerii Vinohradská 12 v sobotu 15. června 2019 zazní krátké prezentace autorů jednotlivých hodnocení. Prezentace určené:

a/ zvaným rozhlasovým pracovníkům – tvůrcům reflektovaných pořadů,

b/ příchozím členům Klubu.

Členové Klubu byli s textem reflexe seznámeni v předstihu, rozhlasoví tvůrci jej v plné verzi obdrží po červnovém setkání.

Cílem všeho snažení bylo přenesení dialogu nad hodnocenými pořady i rozhlasovým děním do hlavní části sobotního rozhlasového setkání posluchačů s tvůrci pořadů vysílaných na stanici ČRo Plus.