09-Diplomová práce

Na žádost slečny diplomantky z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně jsme vyplnili dotazník, který byl dále využit při psaní diplomové práce pojednávající, mimo jiné, o klubech posluchačů rozhlasových stanic, ve svém závěru podrobněji popisuje v té době čerstvě vzniklý a rozvíjející se klub posluchačů Českého rozhlasu Brno. Jak se sami můžete přesvědčit, práce je ke Klubu přátel Českého rozhlasu Brno velmi kritická.

Autorka: Bc. Marie Matečná

Název diplomové práce: Budovanie brand communities

Fakulta: Provozně ekonomická (PEF)

Univerzita: Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Rok obhajoby: 2017