08-Reflexe pořadů 2017

Cílem bylo reflektovat pořady na hlavních celoplošných stanicích – kromě pořadů stanice Plus, které Klub hodnotil v podobných písemných dokumentech už v předcházejících letech. Rozhodně v tomto případě nejde o vyčerpávající výběr.

Domníváme se, že ČRo se neobejde bez interakce s posluchači, bez odezvy na vlastní konání. Na rozdíl od ohlasů nebo komentářů na sociálních sítích, které jsou do jisté míry anonymní – nebo od e-mailů či telefonátů jednotlivých posluchačů jednotlivým tvůrcům – nabízíme kolektivně vypracovaný názorový dokument. Následující řádky reflexí jednotlivých pořadů chápejte jako názory posluchačů, jimž leží na srdci zdar a kvalita vysílání ČRo a kteří text nevypracovávali „na zakázku“.

Namátkou jsme vybrali některé pořady, které nás zaujaly především vysokou kvalitou. Tímto textem bychom rádi vstoupili – nejen – do písemného dialogu s tvůrci vybraných pořadů. Rádi bychom získali zpětnou vazbu na soustředěný poslech konkrétních reflektovaných pořadů, které leckdy „ladíme“ a s pozorností posloucháme už řadu let – a jejich tvůrců si vážíme.

Před výběrem výše uvedených pořadů jsme pozorně pročítali programová schémata jednotlivých stanic ČRo. Byť nahodilým výběrem vzešel nakonec „koš“ s několika pořady.

Nechceme je hodnotit ani shrnovat ani stanovovat kritéria, kterými bychom ještě porovnávali vybrané a reflektované pořady mezi sebou. Není toho zapotřebí. Uvedené pořady mají jeden společný prvek, tím je z našeho pohledu kvalita, myšlenková podnětnost a posluchačská přínosnost. Pořady nestojí sami o sobě, jsou za nimi skryti různorodí – nám leckdy neznámí – tvůrci hodní ocenění.

KONTAKT