07-Hodnocení pořadů 2016

Členové klubu se již po několikáté od vzniku stanice ČRo Plus zabývali intenzivním poslechem jednotlivých pořadů, tentokrát v období od listopadu 2015 až do ledna 2016, tedy v době po spuštění 24hodinového vysílání.

Na základě výše předloženého hodnocení jednotlivých pořadů členové Klubu došli k závěru, že by se stanice ČRo Plus měla i nadále profilovat.

Máme na mysli pořady, které rozšiřují a prohlubují myšlenkový obzor posluchačů. Stanice Plus by měla být více stanicí myšlenek a myšlenkových podnětů než stanicí zvuku a zpravodajství. Posluchači stanice mluveného slova jsou posluchači nároční, stanice by si měla zachovat punc jedinečnosti a výjimečnosti v rodině sesterských stanic ČRo a neměla by usilovat o masovou poslechovost, která by znamenala logický pokles kvality vysílaných pořadů.

V samém závěru si dovolujeme vyjádřit přesvědčení, že s předloženými posluchačskými námě-ty učiní stanice dobré zkušenosti. Jsme připraveni vstoupit do názorové výměny mezi tvůrci pořadů a členy Klubu. Hodnocení nechť je podnětem k diskuzi.

Byli bychom rádi, kdybyste nám dali na vědomí vaše – třeba i jen stručné – stanovisko k předloženému hodnocení.

KONTAKT