06-Setkání s A. Píchou

Ve čtvrtek 29. října 2015 se sešli zástupci KRAP v budově Rozhlasu v Římské ulici s pověřeným šéfredaktorem ČRo Plus (a zároveň ředitelem Centra Nová média) Alexandrem Píchou. Za Klub byli přítomni členové „jádra“ Milan Březina, Roman Elner a Libor Pátý. Setkání inicioval A. Pícha, který se stal od 1. srpna pověřeným šéfredaktorem Plusu, poté co z pozice šéfredaktora a z ČRo odešel Daniel Raus.