03-Návrh 24h Plusu

Klub rozhlasové analytické publicistiky (KRAP) se soustavně věnuje vysílání stanice ČRo Plus. Je nám známo, že v příštím období na základě nového zákonného opatření bude stanice vysílat celoplošně a celodenně. K vypracování nového pojetí byla zřízena zvláštní pracovní skupina s termínem ukončit práci k 30. 9. t. r. Rádi bychom této skupině sdělili včas náš návrh pojetí, aby z něj mohla skupina vycházet – případně k němu přihlédnout. Očekáváme, že tvůrci nového programu zareagují a sdělí nám co nejdříve svůj pohled na níže vyslovené myšlenky. Ocenili bychom, kdyby toto sdělení otevřelo diskusi mezi Klubem a Rozhlasem.